top of page

ระบบพื้นคอนกรีดและมอรต้าทนกรด

ระบบคอนกรีดและมอรต้ากันกรด METZ ระบบคอนกรีดที่ทนกรดและสามารถใช้ได้ทั้งในสภาพที่เป็นกรดความเข้มข้นสูงอุณหภูมิที่สูง แรงกดดันต่างๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและการใช้งานต่างๆ

POTASSIUM SILICATE

SILICATE คือสวนหนึงของ sodium หรือPOTASSIUM SILICATE  เมือทำปฎิกริยากับ acidic hardenerในสัดส่วนที่พอเหมาะ จะเกิด HARD SILICATE GEL.

Potassium silicate โพแทสเซียมซิลิเกตตอนนี้ใช้ในรวมกับโซเดียมซิลิเกต มีความทนนานสามารถทนต่อกรดซัลเฟ่อได้

Halogen feeหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ฟลูออไร hardener มีทฤษฎีที่ว่าฟลูออไรสามารถทำปฏิกิริยากับกรดภายใต้เงื่อนไขบางอย่างที่จะเกิดกรดไฮโดรฟลูเป็น

METZ 7 KE

Metz 7KE เป็นฮาโลเจนฟรีโพแทสเซียมซิลิเกตที่ใช้สำหรับการวางอิฐกรดและระบบกระเบื้องกรด

เหมาะสำหรับ ปล่องไฟ โรงงานผลิต สารเคมี

METZ SAUEREISEN

METZ SAUEREISEN 54 และ54 LW

คือโพแทสเซียมซิลิเกตที่ทดกรดรูปแบบ

การใช้งานอือเป็นผง

และ สเปรย ลงไป บนผิวคอนกรีดเพี่อปกป้องจาก

กรดและการกัดกร่อน Metz Saurereisen 54LW

มีน้ำหนักเบาและใช้งานได้หลากหลาย

METZ SAUEREISEN 54 SG

Metz SAEREISEN 54SG เป็น โพแทสเซียมซิลิเกต

ที่ทนกรดรูปแบบซีเม็น มีรูปแบบการใช้งานที่

หลากหลายเช่นใช้ในปล่องไฟ และ

โรงงานที่มีสารเคมีเข้มข้น

METZ SAUEREISEN 65

Metz SAEREISEN 65 เป็น โพแทสเซียมซิลิเกตที่ทดกรดรูปแบบทนกรดรูปแบบ ซีเม็น ใช้ในการวางอิฐทนกรดเหมาะกับการใช้ในปล่องไฟ และ โรงงานที่มีสารเคมีเข้มข้น

FURANE

furane rasin เรซิน urane (เรียกว่า furan เรซิน) จะเกิดขึ้นโดยการรวมตัวของเแอลกอฮอล์ furfuryl และเฟอร์ฟูรัลที่อุณหภูมิสูงใช้ catalyst.This เป็นกรดเรซินผสมกับ hardener  ที่มั่นคงมีความต้านทานต่อสารเคมีที่ดี 

METZ 12 P

METZ 12 p คือ phenol modified ที่ใช้ในฐานและในล่องของอิฐและกระเบื้องทนกรดและยังมีใช้กับวัสดุคารบอน

ที่ทนกรดไฮโดรฟูออลิค เหมาะสำหรับโรงงานเคมีและ

โรงงานผลิตปุ๋ย

METZ SAUEREISEN 65

METZ 12 PHF เป็น โพแทสเซียมซิลิเกตที่ทดกรดรูปแบบ คอนกรีด ใช้ในการวางอิฐทนกรดต่างใช้ในปล่องไฟ และ โรงงานที่มีสารเคมีเข้มข้น

VINYL ESTER

vinly ester ทำโดยปฏิกิริยาคริลิคหรือกรด methacrylic ด้วยอีพ็อกซี่สเทอไวนิลเป็นรุ่นปรับปรุงของ polyesters ไม่อิ่มตัวมาตรฐานที่มีความแข็งแรงมากขึ้นสารเคมีที่สูงขึ้นและความต้านทานความร้อนลดการหดตัวน้อยลงและความไวต่อความชื้นในระหว่างการบ่ม เรซินไวนิลเอสเตอร์แข็งตัวโดยพอลิเมอใช้โปรโมเตอร์ (คันเร่ง) และตัวเร่งปฏิกิริยา (hardener) ตัวเร่งปฏิกิริยาโดยเปอร์ออกไซด์ 

METZ 10 VE

METZ VE คือ  novolac vinyl ester polymer concrete   ใช้ในพื้นที่มีสารเคมีได้ดี

METZ 15 VE

METZ 15 VE คือ คอนกรีดประกอบด้วยสองส่วนคือ

epoxy novolac vinyl ester resin ใช้สำหรับ เป็นฐานให้พื้นกระเบื้องกันกรด หรืออิฐ ทนกรด 

METZ 5 NFA

METZ 5 NFA  คือ  Epoxy Novalacประเภทแห้งเร็ซ เหมาะกับงานซ่อมแซม ฐานหรือล้อง ของกระเบื้องต่างๆ

epoxy สารrasinเคลือบผิว มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของการใช้งานโดยสวนใหญ่เราแบ่ง epoxy rasin จะรุ้จักกันในชื่อhardeners หรือcuring agents แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู๋กับประเภทและคุณสมบัติการใช้งานเราจะแบ่ง เป็นสองประเภทคือ

Bisphenol A ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของ Bisphenol A และ epichlorohydrin

Epoxy novolac (ที่เรียกว่าอีพ็อกซี่ฟีนอล novolac) ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของฟีนอลและฟอร์มาลดีไฮด เป็นสารที่ทนต่ออนุหภูมิที่สูงและทนต่อสารเคมี

METZ 6 NF

METZ NOVALAC ปูนยาแนว ด้วยคุณสมบัติพิเศษใน

เรี่อง ของการทนกรดและสารเคมี ที่ดี และยังทน

ต่ออุณหภุมิที่สูง

data sheet

METZ 10 EXPOXY CONCRETE

METZ EXPOXY CONCRETE เป็น

EXPOXY โพลิเมอร์ คอนกรีดใช้ในการ

ซ่อมแซมปรับปรุงเนื้อ

คอนกรีดเดิมที่ถูกกัดกร่อน

data sheet
000762_.jpeg
Contact Us

ยุทธชัย ณ พัทลุง

(Yuttachai Na Pattalung)

 Managing Director

 

125/16 หมู่ 5 ถนนเเจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
tel:081-755-6907
081-611-7264
Offices: 02-962-1171-4
Email:yuttachai@engecon.com
bottom of page