top of page

พื้นสระว่ายน้ำ

ด้วยความเชี่ยวชาญด้่านระบบพื้นในอุตสาหกรรมและพื้นกันกรด ทำให้ METZ  มีระบบพื้นของสระว่ายน้ำที่แข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนของเกลือและคลอรีนในสระว่ายน้ำ ทำให้เรามีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศออสเตรเลีย ยิ่งไปกว่านั้นพื้นกันลื่น(non-slip) ของเรายังได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ISO 20712-3 :2014 Water Safety Signs

bottom of page