top of page

ระบบเคมีชนิดเคลือบ(LINING)และ(TOPPING)

ระบบฉาบและระบบทาจะมีความหนามากกว่าเหมาะกับการใช้งานที่
หนักมากกว่าระบบเคลือบซึ่งระบบเคลือบ (LINING)จะมีความหนาประมาณ1-2mm
ส่วนระบบฉาบ(TOPPING)จะมีความหนาอยู่ที่2-8 mm
จะทำให้มีความสามารถทนกรดและสารเคมีที่มากัดกรอน
ได้มากกว่าเดิม
ทั้งนี้ขึ้นอยู๋กับชนิดของวัสดุที่มาใช้ในการเคลือบหรือฉาบ
และสารเคมีที่จะมากัดกร่อน

พื้นอีพ็อกซี่ AND พื้นEPOXY NOVALAC

พื้นอีพ็อกซี่ สาร rasin มีส่วนประกอบของ The reactive epxize group

ซึ้งทำปฏิกริยากับส่วนผสมของ Hardaner ทำให้เกิดแรงยึดแกะเป็น

โครงสร้างสามเหลียมที่มีความแข็งแรงหรือทำให้มีแรงยึดแกะเป็น

สวนประกอบตัวเร่งปฎิกริยาที่มีความสามารถเลือกนำมาใช้ผสม

เพี่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการเช่น

ALPATIC LSYCROLIMATIC

Bisphenol A ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของ Bisphenol A และ

epichlorohydrin

พื้นอีพ็อกซี่Epoxy novolac (ที่เรียกว่าพื้นอีพ็อกซี่ฟีนอล novolac) ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของ

ฟีนอลและฟอร์มาลดีไฮด เป็นสารที่ทนต่ออนุหภูมิที่สูงและทนต่อสารเคมี

METZ 33 TG

Metz 33 TG เป็นระบบพื้นอีพ็อกซี่ trowelable

ใช้ให้ประสิทธิภาพสูง ความหนาแน่นสูง

สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายความหนาปกติคือ 6 มม

ติดตั้งด้วยมือหรือ ใช้เครืองมือ

METZ 33 vg

ใช้ทาในแนวดิ่งพื้นที่จำพวกกำแพงพนังต่างๆมีการยึดเกาะที่ดี แข็งแรงทนทาน เหมาะกับโรงงานผลิตอาหารและ

เครี่องดื่ม

METZ EPOXY PLASTER

เป็นระบบพื้นอีพ็อกซี่ EPOXY ที่แยกตัวออกมาเหมาะกับสภาพพื้นที่ใช้งานปานกลาง เหมาะที่จะนำไปซ้อมแซม ทาทับไปในจุดต่างๆ เหมาะกับ อุตสาหกรรมอาหาร เคมีและอื่นๆ

METZ 33 EN TG

เป็นระบบพื้นอีพ็อกซี่ EPOXY ที่มีความทนทานการกัดกรอนต่อสารเคมีสูง และพื้นที่ที่เป็นกรดและมีสารเคมีหลากหลายชนิด

ปกติความหนาประมาณ 6MM เหมาะกับโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานผลิตสารเคมี

METZ 33 EN VG

เป็นระบบพื้นEPOXY ที่มีความทนทานการกัดกรอนต่อสารเคมีสูง มีความสามารถในการยึดเกาะสูง เหมาะกับการใช้งานแนวดิ่งใช้ในพื้นที่จำพวกกำแพง ขอบต่างๆ

ปกติความหนาประมาณ 6MM เหมาะกับโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานผลิตสารเคมี่ต่างๆ

METZ 33 EN PlASTER

เป็นระบบพื้น EPOXY ที่แยกตัวออกมาเหมาะกับสภาพพื้นที่ใช้งานหนัก เหมาะที่จะนำไปซ้อมแซม ทาทับไปในจุดต่างๆ

เหมาะกับ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานเคมีและอื่นๆ

โพลียูรีเท

วัสดุ polyuretane เป็นวัสดุที่มีหลากหลายแบบให้เลือกทั้งแบบนุ้ม,เป็นยาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นแข็งแรง หรือพื้น คอนกรีตโพลีเมอร์
one-part โพลียูรีเทน สารประกอบ polyisocyanate ที่ทำปฏิกิริยากับความชื้น
two-part โพลียูรีเทน ประกอบด้วย polyalcohol และ polyisocyanate ซึ่งตอบสนองในรูปแบบพอลิเมอ cross-linked
ลูกค้าสามารถเลือกที่จะดัดแปลงการใช้งานได้ ในการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพนั้นๆ

MET 94 SL

MET 94 S ระบบ โพลียูรีเท ที่โดดเด็นสวยงาม เซ็ทตัวเร็ว เหมาะกับการใช้งานในโรงงานอาหาร เคมีและโรงงานผลิตเครี่องดื่ม

MET 94 TG

METZ 94 TGเป็นระบบ โพลียูรีเท ที่แข็งแรงทนทานสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีและทนทานต่อการกัดกรอน และทนทานต่อสภาพที่มีอุณหภูมิมีความแตกต่างมากกว่าระบบอื่น ความหนา6MM

MET 95M

METZ 95 m เป็นระบบ โพลียูรีเทมีสองแบบคือเป็นระบบ

membraneที่ทนต่อการกัดกรอนของสารเคมีหรือ ระบบ ฉาบก็ได้

MET 93 PU TG

METZ 93 PU TGเป็นระบบ โพลียูรีเท ที่แข็งแรงทนทานสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีและทนทานต่อการกัดกรอน และทนทานต่อสภาพที่มีอุณหภูมิสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายตามความต้องการ

มีความแตกต่างมากกว่าระบบอื่น ความหนา6MM-8MM

MET 93 PU-VG

METZ 93 PU-VG  เป็นระบบ โพลียูรีเทที่มี

ความสามารถในการยึดเกาะดี

และยังมีความทนทานสูง เหมาะกับสภาพพื้นที่เป็นแนวดิ่งเช่นกำแพง

 บ่อเก็บสารเคมีต่างๆ

000762_.jpeg
Contact Us

ยุทธชัย ณ พัทลุง

(Yuttachai Na Pattalung)

 Managing Director

 

125/16 หมู่ 5 ถนนเเจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
tel:081-755-6907
081-611-7264
Offices: 02-962-1171-4
Email:yuttachai@engecon.com
bottom of page