top of page

chemical  resistant coating

วัสดุเคลือบและยางเคลือบพื้นผิวที่ทนต่อสารเคมี การกัดกรอน ป้องกันพื้นผิว การเคลือบผิวจะใช้วัสดุทีแข็งแรงทนทาน โดยทั่วไปการเคลือบผิวจะประหยัดกว่า ความหนาประมาณ100-300 microns ถ้าพื้นที่นั้นมีสภาพทีมีความร้อนหรือกันใช้งานที่หนักมากขึ้นเราแนะนำให้ใช้ ระบบ topping หรือ lining แทนเพราะมีความหนาที่มากกว่าระบบ coating

พื้นอีพ็อกซี่ and พื้นอีพ็อกซี่ novalac

ระบบเคลือบ พื้นอีพ็อกซี่ และพื้นอีพ็อกซี่  novalac  วัสดุเหล่านี้แบ่งได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานให้ตรงกับ

สภาพนั้นๆ โดยขึ้นอยู๋กับความต้องการของผู้ใช้งาน

จะมีประเภทของพื้นอีพ็อกซี่ พื้นepoxy novalac อยู่สองประเภท คือ 

-bisphenoi a ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของ Bisphenol A และ epichlorohydrin

-epoxy novalacที่เรียกว่าพื้นอีพ็อกซี่ฟีนอล (novolac) ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของฟีนอลและฟอร์มาลดีไฮด์

พื้นอีพ็อกซี่เรซิ่น novola คุณภาพสูงกว่าเรซิน Bisphenol A, เขามีงานที่ใช้ได้ อีกหลายงานทั้งนี้การใช้งานมีความหนาแน่นสูง อายุการใช้งานมากกว่า และทนสารเคมีและอุณหภูมิสูง

METZ 4 HB

METZ4 HB โดยสวนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปที่เป็นพื้นซีเม็น

setตัวเร็วและสามารถใช้ในสภาพพื้นโรงงานที่เย็นได้

ทั้งนี้ยังสามารถเลือกคุณสมบัติที่กันลื่นได้

โดยท่ัวไปจะใช้ในพื้นโรงงานผลิตอาหาร พื้นโกดังต่างๆ

METZ 4 HBEN

Metz-EN 4HBEN เป็นพื้นอีพ็อกซี่ novolac

สูตรเคลือบซึ่งมี่ความพิเศษด้านความต้านทานต่อสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ใช้เป็นสารเคลือบผิวในพื้นทีไม่มีผลกระทบหนักหรือรอยขีดข่วนก็ยังสามารถ

ใช้ได้เป็นระบบที่สามารถใช้ได้หลากหลายโดยท่ัวไปจะใช้ในอุตสาหกรรมการ

ผลิตแร่และการบำบัดน้ำ

METZ 5EN COATING

Metz 5EN ชนิด เคลือบความหนาแน่นสูง สามารถติดตั้งด้วยการพื้น

มีสวนประกอบของ 

พื้นอีพ็อกซี่ lasin ชนิดพิเศษ และ hardner

ซึ่งสามารถทนต่อการกัดกรอนได้หลากหลายรูปแบบ

ซึ่งสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้หลายชนิด

พื้น โพ ลี ยู รี เท น

เป็นวัสดุที่มีหลากหลายแบบให้เลือกทั้งแบบนุ่มยืดหยุนได้

และยึดติดวัสดุหลากหลายชนิดตั้งแต่แบบ

นุ่มแบบแข็ง ยืดหยุนได้และมีความสามารถในการยึดเกาะกับ

พื้นที่ที่มีความชื่นได้ดีประกอบด้วย

one-part โพลียูรีเทน สารประกอบ polyisocyanate

ที่ทำปฏิกิริยากับความชื้น

two-partโพลียูรีเทน ประกอบด้วย polyalcohol

และ polyisocyanate ซึ่งตอบสนองในรูปแบบพอลิเมอ

cross-linked ทำปฏิกริยาให้มีความสามารถ

นการยึดเกาะเพิ่มมากขึ้น

ลูกค้าสามารถเลือกที่จะดัดแปลงการใช้งานได้

ในการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพนั้นๆ

METZ 20 M

METZ  โพลียูรีเท 20  M วัสดุที่มีทั้งแบบทาและแบบสเปรย์

เป็นวัสดุที่ทนเคมีและการกัดกรอน ใช้ได้ทั้งเป็น membrane

หรือเคลือบพื้นผิว 

METZ 97

เป็นระบบเคลือบโพลียูรีเทนที่แข็งแรงทนทาน เหมาะกับอุณหภูมิสูงและทนต่อสารเคมี ทั้งนี้

METZ 97 สามารถเลือกติดตั้งให้พื้นผิวกันลื่นได้

FLUOROPOLYMERS

วัสดุ FLUOROPOLYNERS เป็นโพลิเมอร์ที่มีฟลูออรีน

รวมถึงTeflon®, Halar®, PTFE และ PVDF.

วัสดุ FLUOROELASTOMERS เป็นฟูลออรีนที่มีความยืดหยุ่นสูง
เช่น Viton® Fluoropolymers เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานทนต่อสารเคมีด้วย
พันธะทางเคมีที่มีความแตกต่าง
ยากที่จะแตกหักและทนต่อสารเคมี พันธบัตรเหล่านี้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
กว่าที่เกิดขึ้นในโพลิเมอร์อื่น ๆ เช่นเอทิลีน
Viton®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัท ดูปองท์

METZ VITON

METZ Viton เคลือบเป็นเคลือบ fluoropolymerlesiy ใช้สำหรับ

พื้นที่ที่มีความเข้มข้นของสารเคมีสูงและนอกจากนั้น 

ยังใช้เป็นวัสดุเยื่อใต้อิฐทนกรดกรดและ

ระบบกระเบื้องที่มีความเข้มข้นของสารเคมี เหมาะใช้ใน  

บ่อเคมีหรือโรงงานที่มีสารเคมีเข้มข้นสูงมีความสามารถ

ในการยึดเกาะกับพื้นผิวทุกประเภท viton เป็นเครื่องหมายการค้า

000762_.jpeg
Contact Us
1566536156229_edited.jpg

ยุทธชัย ณ พัทลุง

(Yuttachai Na Pattalung)

 Managing Director

 

125/16 หมู่ 5 ถนนเเจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
tel:081-755-6907
081-611-7264
Offices: 02-962-1171-4
Email:yuttachai@engecon.com
bottom of page