top of page

 ระบบอิฐและกระเบื้องกันกรด (Acid Brick & Tile Linning)

บ่อยครั้งทางเลือกในการเลือกในการเลือกใช้กระเบื้องหรืออิฐทนกรดนั้นจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงทนทานหรือคุณสมบัติของกระเบื้องแม้กระทั้งปัจจัยว่าสภาพพื้นนี้นั้นๆมีลักษณะเป็นอย่างไรเพี่อให้เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่นั้นๆ โครงการที่ซับซ้อนจะเป็นตัวกำหนดว่ามีอิฐหรือกระเบื้องเหมาะกับงานนั้น - ตัวอย่างเช่นกับสายรถถังขนาดใหญ่รูปทรงที่ซับซ้อนหรือเพื่อปกป้องโครงสร้างปล่องไฟขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางกายภาพของอิฐกรดเป็นสิ่งที่จำเป็น  METZสามารถให้ความช่วยเหลือเพี่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกการใช้งาน

กระเบื้องกันกรด (Acid Tile)

กระเบื้องมีความหนาแน่นสูง เหมาะกับการใช้งานทีหนักและสภาพที่เป็นกรด ทั้งนี้พื้นผิวของกระเบื้องยังเป็นแบบพื้นผิวแบบกันลื้นอีกด้วยและเรามีบริการspecial shapes ให้ลูกค้าสังกระเบื้องตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ

METZ ACID TILE

 กระเบื้องกันกรัดของMetz  นั้นสามารถทนต่อการใช้งานหนัก

การขูดขีดและทนต่อสารเคมี เหมาะกับโรงงานเคมี

โรงงานผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม  

METZ สามารถจัดหาวัสดุที่เหมาะกับท่านได้

EUROPAVE

 กระเบื้องกันกรัดของMetz europave สามารถทนต่อสารเคมี กดเข็มข้นสูงแข็งแรงทนทานสูง และกันลื่นด้วยเทคโนโลยีพื้นผิวแบบ

non- slip จึงทำให้ metz europave

เป็นกระเบื้องที่เหมาะกับโรงงานอาหาร และโรงงานผลิตสารเคมี

ACID BRICKS

อิฐทนกรด วัสดุพิเศษ จาก METZ  

วัสดุทนกรดเกือบทุกชนิดและสามารถทนกรด

ที่มีความเข้มข้นสูงได้ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มี

กรดเค็มข้นสูง

บ่อเก็บสารเคมีหรือโรงงานที่ใช้สารเคมีที่มี

ความเข้มข้นสูงใช้กับโครงสร้างขนาดใหญ่

CARBON BRICKS

METZ อิฐCARBON วัสดุพิเศษ ทนกรดทุกประเภท เหมาะ สำหรับโรงงานที่มี

กรดไนตริกเข้มข้นสูง.เช่นโรงงานผลิตปุ๋ยหรือบ่อเคมี ต่างๆ

000762_.jpeg
Contact Us

ยุทธชัย ณ พัทลุง

(Yuttachai Na Pattalung)

 Managing Director

 

125/16 หมู่ 5 ถนนเเจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
tel:081-755-6907
081-611-7264
Offices: 02-962-1171-4
Email:yuttachai@engecon.com
bottom of page